Kas vykdo radiologinį aplinkos monitoringą ir pateikia duomenis?

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, jį vykdo Radiacinės saugos centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Iki 2021 m. sausio 1 d. šį monitoringą kartu su Radiacinės saugos centru vykdė ir Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Radiacinės saugos centras yra atsakingas už valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą ir duomenų teikimą visuomenei, suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir Europos Komisijai.

 

Plačiau skaitykite Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkę atitinkamą RSC internetinės svetainės skiltį:

 

Veiklos sritys > Radiologinės būklės stebėsena > Radiologinis aplinkos monitoringas

 

 

Grįžti...sukūrė Artogama