Kas rengia ir tvirtina radiologinio aplinkos monitoringo programas?

 

Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia Aplinkos ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, kuri rengia šios programos valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo dalį, ir kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą. Programą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 996, papildyta ir kitais, Radiacinės saugos centro atliekamų tyrimų komponentais.

 

Siekiant įgyvendinti Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinius, kiekvienais metais atsakingos institucijos parengia tam skirtus planus. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtintas Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2021 metais planas.

 

Plačiau skaitykite Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkę atitinkamą RSC internetinės svetainės skiltį:

 

Veiklos sritys > Radiologinės būklės stebėsena > Radiologinis aplinkos monitoringas

 

 

Grįžti...sukūrė Artogama