Kas reglamentuoja ir kontroliuoja ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringą?

 

Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. V-3028 „Dėl Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Radiacinės saugos centras.

 

Plačiau skaitykite Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkę atitinkamą RSC internetinės svetainės skiltį:

 

Veiklos sritys > Radiologinės būklės stebėsena > Radiologinis aplinkos monitoringas

 

 

Grįžti...

 sukūrė Artogama