Radiacinio fono apžvalgos

Radiacinio fono apžvalgos

 

     Radiacinis fonas – jonizuojančiosios spinduliuotės lygis aplinkoje, kurio matavimo vienetas SI sistemoje yra Sv/h (sivertas per valandą). Kadangi tai yra didelis matavimo vienetas, dažniausiai naudojami radiacinio fono matavimo vienetai µSv/val. arba nSv/val.

 

  • 1 µSv/val. =0,000001 Sv/val.
  • 1 nSv/val. =0,000000001 Sv/val.

 

     Radiacinis fonas, matuojamas kaip aplinkos gama dozės galia, Lietuvoje svyruoja 30–130 nSv/val. verčių ribose. Radiacinį foną sudaro gamtinių ir dirbtinės kilmės radionuklidų aplinkoje skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė.

 

   Gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžia įvairūs šaltiniai – kosminė spinduliuotė, gamtinės kilmės radionuklidai (esantys grunte, maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose), radioaktyviosios radono dujos, patenkančios į pastatų vidų iš žemės gelmių. Prie gamtinio radiacinio fono, supančio mus visur ir kintančio priklausomai nuo geografinės vietovės, žmogus yra prisitaikęs. Nustatyta, kad Lietuvoje nedidelių gamtinio radiacinio fono pokyčių gali būti priklausomai nuo paros laiko, kai dėl gamtinės kilmės radioaktyviųjų radono dujų, išsiskiriančių iš dirvožemio, kaitos didžiausias radiacinis fonas būna anksti ryte, o šiek tiek mažesnis – apie 18 val. Taip pat moksliškai įrodyta, kad šiek tiek mažesnis fonas būna žiemai baigiantis ir didesnis – rudens pradžioje. Tai lemia oro ir dirvožemio temperatūrų skirtumas. Radiacinį foną gali keisti ir krituliai, kurie drėkina dirvožemį, užpildo jo kapiliarus ir todėl radono dujų iš dirvožemio išsiskiria daugiau. Pradėjus lyti ar snigti gali būti momentinis jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimas pažemio ore.

 

     Radiaciniam fonui įtakos turi ir dirbtinės kilmės radionuklidai, pasklidę aplinkoje po branduolinės energetikos objektų avarijų, branduolinių ginklų bandymų ir pan., tačiau šių radionuklidų indėlis į radiacinį foną Lietuvoje yra labai nedidelis. 

 

     Radiacinį foną Lietuvoje nuolat matuoja 43 oro ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo stotys RADIS. Stočių duomenys ir RADIS tinklo stotelių išdėstymą galima rasti interneto svetainėje https://www.rsc.lt/radis/

 

2021 m. radiacinio fono matavimų Lietuvoje apžvalga

 

 

 

Data

(2021 m.)

 

Žemiausia užfiksuota  aplinkos gama dozės galios vertė

 

 

Aukščiausia užfiksuota aplinkos gama dozės galios vertė

 

Reikšmė

(nSV/val.)

Vieta

Data

Reikšmė

(nSV/val.)

Vieta

Data

Sausis

19,4

Švenčionys

19 d.

89,1

Adutiškis

26 d.

Vasaris

20,5

Dubininkas

21 d.

67,9

Klaipėda

2 d.

Kovas

22,8

Dubininkas

7 d.

77,1

Adutiškis

19 d.

Balandis

31,6

Dubininkas

23 d.

75,9

Lavoriškės

30 d.

Gegužė

35,3

Valkininkai

3 d.

91,4

Lavoriškės

15 d.

Birželis

35,5

Valkininkai

13 d.

100,4

Adutiškės

24 d.

Liepa

36,8

Valkininkai

6 d.

98,4

Švenčionys

14 d.

 Rugpjūtis

35,9

Valkininkai

21 d. 

 131,5

Rimšė

28 d. 

 

 

 

 
sukūrė Artogama