ARGOS sistema

Radioaktyviųjų medžiagų sklaidos aplinkoje ir gyventojų apšvitos modeliavimo programa ARGOS

     ARGOS (angl. Accident Reporting and Guiding Operational System) – avarijų valdymo sprendimų paramos sistema. ARGOS kartu su RADIS (Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema) sistema yra labai svarbūs Lietuvos parengties branduolinėms ar radiologinėms avarijoms elementai. ARGOS leidžia prognozuoti radioaktyviojo užterštumo sklaidą ateinančioms 48 valandoms. Šią programą sukūrė Danijos specialistai, todėl Danijos meteorologijos institutas aštuonis kartus per parą Radiacinės saugos centrui pateikia atnaujintus meteorologinius duomenis.

 

     Be Lietuvos ARGOS sistema yra naudojama Danijoje, Norvegijoje, Airijoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Singapūre ir kitose šalyse.

 

     Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu Radiacinės saugos centrui pavesta naudojant ARGOS programą atlikti radionuklidų pernašos prognozę.

 

     ARGOS leidžia atlikti radioaktyviųjų medžiagų sklaidos aplinkoje prognozę, numatyti, kokia teritorija būtų užteršta įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai, prognozuoti, kokią apšvitą gautų užterštų teritorijų gyventojai, kas padėtų priimti sprendimą dėl siūlomų apsaugomųjų veiksmų.

 

     Be meteorologinių duomenų prognozei parengti taip pat reikalingi ir kiti įvestiniai duomenys:

 

  • į aplinką iš avarijos vietos patenkančių radioaktyviųjų medžiagų izotopinė sudėtis. Šiuos duomenis teikia Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
  • išmetimo pradžios bei pabaigos laikas;
  • išmetimo geografinė vieta (koordinatės);
  • išmetimo aukštis.

 

     Visi kiti prognozei parengti reikalingi duomenys (branduolinių reaktorių aprašymas, skaitmeniniai GIS tipo žemėlapiai, taršos sklaidos modeliai ir pan.) yra pagrindinėje ARGOS duomenų bazėje.

 

     Paveikslėlyje pateiktas parengtas ARGOS prognozės modeliuojant radioaktyviųjų medžiagų išmetimo iš Baltarusijos atominės elektrinės į aplinką sklaidą pavyzdys.

 

ARGOS

    

Atnaujinta 2021-07-01

 sukūrė Artogama