Puslapio struktūra

RSC
Naujienos
Naujienų archyvas
Apie mus
Kokybės vadybos sistema
RSC kokybės politika
Struktūra ir kontaktai
Vadovas
Struktūra
RSC struktūros schema
Kontaktai
Tarnautojų ir darbuotojų sąrašas
RSC priimamojo darbo grafikas
Valstybės tarnautojų užduotys
Vadovų darbotvarkės
Komisijos ir darbo grupės
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
Teisės aktų projektų archyvas
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Seimo kontrolierių pažymos
Valstybės kontrolierių sprendimai
Teismo sprendimai
Tarnybiniai nusižengimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
Vidaus teisės aktai
Teisės aktų naujienos
Veiklos sritys
Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
Bendroji informacija
Patikrinimai ir pažeidimai
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūra
Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas
Bendroji informacija
Reikalavimai vežėjams
Leidimų išdavimas
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga
Bendrosios nuostatos
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Fizinė sauga vežimo metu
Valstybės registras
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių registras
Bendroji informacija
Pranešimų apie šaltinius formos
Darbuotojų apšvitos registras
Bendroji informacija
Pranešimų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, formos
Duomenų teikimo Registrui tvarka
Valstybės registras ir Radiacinės saugos informacinė sistema
Veiklos įteisinimas
Bendroji informacija
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas
Licencijos ar laikinojo leidimo išdavimas
Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimas
Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedų pakeitimas
Veiklos įteisinimo statistika
Atmintinė pareiškėjams
Radiologinės būklės stebėsena
Radiologinis aplinkos monitoringas
Gyventojų apšvitos vertinimas
Profesinės apšvitos stebėsena
Ankstyvasis perspėjimas ir prognozavimas
Bendroji informacija
RADIS sistema
ARGOS sistema
Radiacinio fono apžvalgos
Ekspertizė
Statinio projekto radiacinė ekspertizė
Tyrimai
Radiacinės ir fizinės saugos mokymas
Bendroji informacija
Asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės saugos klausimais, sąrašas
Asmenų, turinčių teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, sąrašas
Įstaigų, turinčių teisę mokyti radiacinės saugos klausimais, sąrašas
Avarinė parengtis
Bendroji informacija
Pasirengimas branduolinėms avarijoms
Radiologiniai incidentai ir avarijos bei jų prevencija
Visuomenės informavimas
Ekspertų pripažinimas
Radiacinės saugos eksperto pripažinimas
Bendroji informacija
Radiacinės saugos ekspertų sąrašas
Medicinos fiziko eksperto vertinimas
Bendroji informacija
Medicinos fizikų ekspertų sąrašas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencijos programos
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Korupcijos rizikos analizė
Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas
Informacijos apie asmenį surinkimas
Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
Atsakomybė
Pranešk apie korupciją
Gyventojų apklausa
Pacientų teisių apsauga
Kita informacija apie korupcijos prevenciją
Pranešėjų apsauga
Administracinė informacija
RSC istorija
Nuostatai
RSC nuostatai
RSC padalinių nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Bendroji informacija
Viešųjų pirkimų planai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Vykdomi projektai ir programos
Vykdomi projektai
Vykdomos programos
Paslaugos
RSC ataskaitos
Bendradarbiavimas
Duomenų teikimas naudojantis Registro išoriniu portalu
Prisijungimas prie Registro išorinio portalo
Įteisinta veikla
Išduotos licencijos
Registruota veikla
Išduoti laikinieji leidimai
Leidiniai
Knygos, brošiūros ir pan.
Straipsniai
Rekomendacijos
Gyventojams
Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos panaudojimo sritys
Gyventojų apšvita ir radiacinė sauga
Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės būdai ir ką reikėtų žinoti įvykus radiacinei avarijai
Radono skleidžiama apšvita
Interaktyvus Lietuvos radono žemėlapis
Interaktyvi pažintinė aplinka
Verslui
Teisės aktai
Valstybės registras
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių registras
Darbuotojų apšvitos registras
Duomenų teikimo Registrui tvarka
Valstybės registras ir Radiacinės saugos informacinė sistema
Veiklos įteisinimas
Bendroji informacija apie veiklos įteisinimą
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas
Licencijos ar laikinojo leidimo išdavimas
Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimas
Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedų pakeitimas
Veiklos įteisinimo statistika
Ūkio subjektų priežiūra
Bendroji informacija
Planuojami patikrinimai
Patikrinimai ir pažeidimai
Patikrinimų klausimynai
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos vertinimas
Statinio projekto radiacinė ekspertizė
Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas
Bendroji informacija
Reikalavimai vežėjams
Leidimų išdavimas
Paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Akredituotos paslaugos
Kitos paslaugos ir įkainiai
Informacijos rinkmenos
Prašymai
Apklausa dėl teikiamų paslaugų kokybės
Paraiškų ir pranešimų formos
Viešosios konsultacijos ūkio subjektams
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga
Bendrosios nuostatos
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Fizinė sauga vežimo metu
Techninės priežiūros paslaugas teikiančių licencijų turėtojų sąrašas
Pagrįstos veiklos rūšių sąrašas
Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, sąrašas
Ekspertų pripažinimas
Radiacinės saugos eksperto pripažinimas
Bendroji informacija
Radiacinės saugos ekspertų sąrašas
Medicinos fiziko eksperto vertinimas
Bendroji informacija
Medicinos fizikų ekspertų sąrašas
Černobylio AE avarijos likviduotojams
Lietuvos radiacinės saugos draugija
Apklausos
Apklausa dėl RSC teikiamų paslaugų kokybės
Apklausos ūkio subjektams
Anketa medicininės rentgeno diagnostikos aparatų naudotojams (išskyrus odontologus)
Anketa dantų rentgeno aparatų naudotojams
Apklausos gyventojams
Ką žinote apie jonizuojančiąją spinduliuotę? (anketa gyventojams)
Europos Komisijos įgyvendinamo projekto CONCERT klausimynas gyventojams
Praneškite apie radiacinės saugos pažeidimus
Skelbimai
Konkursai į valstybės tarnybą
Konkursai darbuotojams
Aukcionai
Viešosios konsultacijos
Klauskite
Dažniausiai užduodami klausimai
Verslui
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos
Valstybinės institucijos
ES institucijos
Tarptautinės organizacijos
Kitos Lietuvos ir užsienio institucijos
Elektroniniai valdžios vartai

sukūrė Artogama