Aktualijos

2020-09-29
Patvirtintas 2020 m. IV ketvirčio patikrinimų planas

    Radiacinės saugos centras (RSC) skelbia patvirtintą Valstybinės radiacinės saugos priežiūros 2020 metų IV ketvirčio planą, kuriame pateikiami planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašai.

 2020-09-28
Radiacinės saugos centras teikia profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus ESOREX platformai

    Kiekvienais metais Radiacinės saugos centras ESOREX platformai teikia darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus. ESOREX platformos tikslas – kaupti informaciją apie Europos šalių darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą ir teikti šią informaciją nacionalinėms kompetentingoms radiacinės saugos institucijoms ir Europos Komisijai.

 2020-09-25
Radiacinės saugos centro specialistai Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariams vedė radiacinės saugos mokymus

    Rugsėjo 24 d. Radiacinės saugos centro specialistai Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariams vedė radiacinės saugos mokymus.

 2020-09-24
Radiacinės saugos centre įvyko Atestavimo komisijos posėdis

    Rugsėjo 21 d. Radiacinės saugos centre įvyko Atestavimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai svarstė asmenų pateiktus prašymus suteikti teisę mokyti radiacinės ir fizinės saugos temomis ir vertino asmenų žinias.

 2020-09-18
Seminaras Ukmergėje: kalbėta apie pasirengimą branduolinei avarijai

   Rugsėjo 17 d. Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, Ekstremalių situacijų komisijos bei Operacijų centro nariai, seniūnai, rajono įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai ir asmenys, atsakingi už civilinę saugą dalyvavo Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) metodiniame seminare, kurio metu daug dėmesio skirta Baltarusijos atominės elektrinės keliamoms grėsmėms. 

 2020-09-14
Atnaujintas interaktyvus Lietuvos radono žemėlapis

    Radiacinės saugos centras, apibendrinęs atliktų gamtinių radioaktyviųjų radono dujų aktyvumo koncentracijos gyvenamųjų pastatų patalpų ore tyrimų rezultatus, atnaujino interaktyvų Lietuvos radono žemėlapį.

 2020-09-08
Įsigaliojo Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas: radiologinė kontrolė išlieka privaloma

    2020 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisija patvirtino įgyvendinimo reglamentą, kuris nustato sąlygas, reglamentuojančias trečiųjų šalių kilmės maisto produktų ir pašarų importą po Černobylio atominės elektrinės (toliau – Černobylio AE) avarijos.2020-09-04
Projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviai sužinojo, kas lemia didžiausią Lietuvos gyventojų apšvitą

    Radiacinės saugos centro Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus specialistė nuotolinio susitikimo su projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyvėmis metu papasakojo apie jonizuojančią spinduliuotę ir radono dujas, supažindino su gamtinės kilmės radioaktyviųjų radono dujų patalpų ore sukeliamos apšvitos problema ir pademonstravo radono matavimų įrangą.

 sukūrė Artogama