Aktualijos

2021-01-16
Radiacinės saugos centras informuoja: gyventojams nėra jokio pagrindo nerimauti

Pasklidus informacijai apie Baltarusijos atominėje elektrinėje įvykusį incidentą, Radiacinės saugos centras informuoja, kad radiacinis fonas Lietuvoje nepakitęs ir gyventojams nėra jokio pagrindo nerimauti ar vartoti kalio jodido tabletes.

 2021-01-07
Svarbiausia informacija, kurią reikia žinoti gyventojams įvykus branduolinei avarijai

Pradėjus veikti Baltarusijos atominei elektrinei, gyventojai suskubo nerimauti, kaip jie būtų informuojami apie pakitusį jonizuojančiosios spinduliuotės gamtinio fono lygį Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinė avarija. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai primena, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia Radiacinio pavojaus ankstyvojo perspėjimo sistema (toliau – RADIS stotys). Šių stočių paskirtis – stebėti jonizuojančiosios spinduliuotės (toliau – JS) lygį Lietuvoje ir informuoti gyventojus apie jo pasikeitimus2020-12-22
Šiaurinėje Europos dalyje nustatyti nedideli dirbtinio jodo radionuklido kiekiai ore pavojaus žmonių sveikatai nekelia

Radiacinės saugos centras iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos gavo informaciją, kad rytinėje Suomijos dalyje gruodžio 7-14 d. ir šiaurės rytų Estijos dalyje gruodžio 6-15 d. laikotarpyje radiacijos lygio stebėjimo stotyse nustatyti nedideli 131I radionuklido kiekiai2020-12-16
Radiacinės saugos centras ruošia iššūkiams asmens sveikatos priežiūros įstaigas

 

Radiacinės saugos centras subūrė asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, asmenis atsakingus už civilinę ir (ar) radiacinę saugą, už ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, bei savivaldybių gydytojus į seminarą  tema: „Pasirengimas priimti ir teikti medicinos pagalbą nukentėjusiems asmenims branduolinės ar radiologinės avarijos atveju“.2020-12-15
Pripažinti nauji medicinos fizikai ekspertai

 

Įvykus nuotoliniam Medicinos fizikų ekspertų profesinio pasirengimo vertinimo komisijos posėdžiui, medicinos fizikais ekspertais pripažinti 2 nauji asmenys. Vienas medicinos fizikas pripažintas ekspertu  branduolinės medicinos, spindulinės terapijos ir rentgenodiagnostikos (įskaitant intervencinę radiologiją) srityse, kitas – rentgenodiagnostikos (įskaitant intervencinę radiologiją) srityje.2020-12-14
Incidento Suomijos Olkiluoto atominėje elektrinėje apibendrinimas

 

2020 m. gruodžio 10 d. Suomijos Olkiluoto atominės elektrinės 2-asis blokas buvo sustabdytas dėl nustatyto jonizuojančiosios spinduliuotės lygio padidėjimo pagrindiniame garotiekyje. Incidentas Olkiluoto atominėje elektrinėje gyventojams bei aplinkai pavojaus nesukėlė ir pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. The International Nuclear and Radiological Event Scale, INES) klasifikuotas 0 lygiu, kaip branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu nereikšmingas įvykis. Jonizuojančiosios spinduliuotės lygis aplink Olkiluoto atominę elektrinę pakitęs nebuvo, radioaktyviųjų medžiagų  į aplinką nepateko ir incidento metu darbuotojai nepatyrė papildomos apšvitos.

 2020-12-11
Atnaujinta informacija apie incidentą Suomijos Olkiluoto atominėje elektrinėje

Suomijos radiacinę ir branduolinę saugą reguliuojančioji institucija (STUK) informavo, jonizuojančiosios spinduliuotės lygis aplink Olkiluoto branduolinę elektrinę yra nepakitęs, radioaktyviųjų medžiagų  į aplinką nepateko, todėl gyventojams ir aplinkai pavojaus nėra. Kurį laiką po incidento jonizuojančiosios spinduliuotės lygio padidėjimas buvo fiksuojamas tik Olkiluoto branduolinės elektrinės 2-ojo bloko pastato viduje, tačiau šiuo metu jis yra įprastinis, o darbuotojai nepatyrė papildomo apšvitos dėl incidento.

 2020-12-10
Incidentas Suomijos Olkiluoto atominėje elektrinėje

Radiacinės saugos centras iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos gavo informaciją, kad gruodžio 10 d. Suomijos Olkiluoto branduolinės elektrinės 2-asis blokas sustabdytas dėl pagrindiniame garotiekyje padidėjusio radiacijos lygio. Suomijos radiacinę ir branduolinę saugą reguliuojančioji institucija (STUK) informavo, kad situacija Olkiluoto branduolinėje elektrinėje yra valdoma, radioaktyviųjų medžiagų  į aplinką nepateko, todėl gyventojams ir aplinkai pavojaus nėra.sukūrė Artogama