Aktualijos

2021-04-08
Radiacinis fonas Lietuvoje: kas tai ir kaip matuojama

 

Vis dažniau girdime, kad radiacinio fono matavimo duomenis galime stebėti Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) svetainėje arba paspaudę nuorodą: https://www.rsc.lt/radis/, tačiau ar žinome, kas yra radiacinis fonas, nuo ko jis padidėja, iš kur ir kaip atsiranda.2021-03-29
Diagnostiniai atskaitos lygiai: pacientų radiacinės saugos užtikrinimas

Tobulėjant technologijoms medicinos nebeįsivaizduojame be procedūrų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, jos panaudojimas suteikia didžiulės naudos diagnozuojant ir gydant susirgimus, tačiau tokių procedūrų metu žmonės patiria apšvitą jonizuojančiąją spinduliuote, t. y. medicininę apšvitą. Medicininė apšvita yra didžiausias dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos šaltinis.2021-03-24
Iš Baltarusijos AE aušinimo bokštų kylančius vandens garus gyventojai gali painioti su dūmais

Radiacinės saugos centras nuolat sulaukia susirūpinusių gyventojų paklausimų dėl iš Baltarusijos atominės elektrinės aušinimo bokštų matomų kylančių dūmų. Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais. Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia.2021-03-18
Radiacinės saugos centro teikiamos paslaugos įvertintos aukštais balais

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) nuolat gerina savo teikiamų paslaugų kokybę. Per pastaruosius keletą metų daug padaryta tobulinant asmenų aptarnavimo procesus bei gerinant interneto svetainėje viešai paskelbtų konsultacijų skiltį. Tam įtakos turėjo  2017–2020 m. įgyvendinto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto – „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“ (toliau – projektas) metu atnaujintos techninės konsultacijų teikimo priemonės bei įdiegtas vieningas RSC numeris.2021-03-10
Po Fukušimos avarijos praėjo 10 metų: išmoktos pamokos, naujos branduolinių avarijų grėsmės

Praėjus 25 metams po Černobylio atominės elektrinės katastrofos, visuomenės susirūpinimą branduolinių avarijų pasekmėmis ir vėl sukėlė 2011 m. kovo 11 d. žemės drebėjimo ir cunamio nulemti įvykiai Japonijos Fukušimos Daiichi atominėje elektrinėje. Sunkios gamtinės stichinės nelaimės sukelta Fukušimos avarija iki šiol neturi precedento, tai buvo triguba katastrofa, nes avarija vienu metu įvyko net 3-uose branduoliniuose reaktoriuose2021-03-10
Pripažintas naujas medicinos fizikas ekspertas

 

Įvykus nuotoliniam Medicinos fizikų ekspertų profesinio pasirengimo vertinimo komisijos posėdžiui, medicinos fiziku ekspertu pripažintas naujas asmuo. Asmuo tapo medicinos fiziku ekspertu branduolinės medicinos ir rentgeno diagnostikos (įskaitant intervencinę radiologiją) srityse.2021-03-07
Informacija apie galimą incidentą Baltarusijos atominėje elektrinėje

Pranešame, kad Baltarusijos informacinėje erdvėje pasirodė informacija apie galimą incidentą Baltarusijos atominėje elektrinėje. Teigiama, kad šis incidentas galimai susijęs su reaktoriaus aušinimo sistemos gedimu. Lietuvos Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) kreipėsi į atsakingas Baltarusijos institucijas, prašydama pateikti informaciją apie saugos situaciją Baltarusijos atominėje elektrinėje. Oficialios informacijos iš Baltarusijos atsakingų žinybų šiuo metu nėra gauta.2021-03-05
Radiacinės saugos centras ruošia iššūkiams greitosios medicinos pagalbą teikiančias įstaigas

2021 m. kovo 4 d. Radiacinės saugos centras subūrė greitosios medicinos pagalbą teikiančių įstaigų vadovus, asmenis atsakingus už civilinę saugą, už ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą į seminarą  tema: „Pasirengimas teikti medicinos pagalbą nukentėjusiems asmenims branduolinės ar radiologinės avarijos atveju“.

 sukūrė Artogama