foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Patikrinimai ir pažeidimai foto_s
foto_s
 PATIKRINIMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS

    Patikrinimų tikslas – įsitikinti, kad ūkio subjektai taiko visas priemones, kurios apsaugo žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Patikrinimų uždaviniai:

• vertinti kaip ūkio subjektai vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimo reikalavimus, vertina veiklos su šaltiniais galimos įtakos gyventojams ir aplinkai poveikį, prognozuoja jo padarinius, užtikrina parengtį galimiems radiologiniams incidentams ir avarijoms;
• taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones;
• įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai:

• Planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintus Valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu patikrinimų dažnumu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, veiksmingos valstybinės radiacinės saugos priežiūros tikslams pasiekti.
• Neplaninis patikrinimas atliekamas RSC direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių vedėjams priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

Sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą priimamas:

• gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;
• turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, reglamentuojantiems radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, ar neatitikti jų reikalavimų;
• siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai bei patikrinimo akte nustatyti reikalavimai, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais, papildant licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedą ir kitais atvejais;
• jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

Patikrinimų metu nustačius pažeidimus, pareigūnai turi teisę:

• patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymą, jeigu per nurodytą protingą terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;
• priimti sprendimą dėl darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;
• surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu nustatomi pažeidimai, už kuriuos reikėtų taikyti administracinę atsakomybę;
• teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo.

 
PATIKRINIMŲ REZULTATAI
 
 

  2017 m. RSC pareigūnai atliko 794 patikrinimus 712 ūkio subjektų.


Patikrinimai ir pažeidimai

   1 pav. 2017 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal rūšis ir veiklos sritis 

 

    Atlikdami planinius ASPĮ patikrinimus, RSC pareigūnai vertino taikomą pacientų medicininės apšvitos registravimo ir analizės tvarką skirtingų rentgeno diagnostikos procedūrų metu naudojant skirtingą rentgeno diagnostikos įrangą. Nustatyta, kad medicinos fizikai aktyviai dalyvauja vertindami pacientų apšvitą, o visos ASPĮ tinkamai įgyvendina Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgeno diagnostikos procedūrų metu vertinimo metodines rekomendacijas.

    Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, skirtus įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Šių patikrinimų tikslas buvo atlikti pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų ASPĮ priežasčių analizę, įvertinti radiacinės saugos užtikrinimą atliekant intervencines procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė.

   Patikrinimų metu nustatyta, kad pakartotinės rentgeno diagnostikos procedūros neturi reikšmingos įtakos pacientų patiriamai apšvitai, nes atliekamos labai retai (0,004–0,21 proc. visų ASPĮ atliekamų procedūrų), dažniausiai dėl paciento sujudėjimo tyrimo metu (98 proc. atvejų) arba dėl techninių veiksnių (2 proc. atvejų) (pvz., elektros tiekimo trukdžių), tačiau visi atvejai ASPĮ yra ištiriami numatant prevencines priemones jų pasikartojimo tikimybei mažinti.

   Taip pat nustatyta, kad ASPĮ, tikrintose dėl radiacinės saugos užtikrinimo intervencinių procedūrų metu, tinkamai užtikrinama darbuotojų ir pacientų radiacinė sauga.

   2017 m. 142-iuose ūkio subjektuose iš 712 patikrintų nustatyta radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų.


Patikrinimai ir pažeidimai

 

Dažniausi pažeidimai yra šie:

  • apšvitą patiriantys darbuotojai laiku nemokomi radiacinės saugos;
  • laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis;
  • laiku nepateikti duomenys registrui;
  • laiku neatlikti kokybės kontrolės bandymai;
  • laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta techninės priežiūros sutartis;
  • laiku neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai.

 

Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 15-ai ūkio subjektų buvo taikyta administracinė atsakomybė: 15-ai ūkio subjektų paskirtos baudos, iš jų trims papildomai taikytos ir kitos poveikio priemonės – sustabdytas darbas su šaltiniais (plombavimas).

 

Atnaujinta 2018-07-11


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s