foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Konkursai į valstybės tarnybą foto_s
foto_s

KONKURSO RADIACINĖS SAUGOS CENTRO EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO RADIACINIO PAVOJAUS STEBĖJIMO IR PERSPĖJIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS EITI APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

48566

Skelbimo data:

2021-09-20

Skelbimas galioja iki:

2021-10-04

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Radiacinės saugos centras

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

   

Pareiginės algos koeficientas:

9.60

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,699.20

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. RSC yra reguliuojančioji institucija, veikianti visuomenės sveikatos priežiūros srityje, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus šios politikos įgyvendinimą vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pavestoje radiacinės saugos srityje.

Pareigybės aprašymas:

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO

RADIACINIO PAVOJAUS STEBĖJIMO IR PERSPĖJIMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Radiacinio pavojaus stebėjimas, analizė ir perspėjimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

15. Sprendžia metodologijos parinkimo, įdiegimo, tobulinimo bei rezultatų apibendrinimo, analizės ir pasiūlymų teikimo klausimus.

16. Rengia radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo vykdymo vertinimo rezultatų analizės apžvalgas ir šių tyrimų bei radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo vykdymo rezultatų paaiškinimus.

17. Planuoja, koordinuoja, organizuoja, atlieka ir kontroliuoja aplinkos dozės galios bei radionuklidinės sudėties stebėjimą, stebėjimo ir tyrimų duomenų analizę, tarptautinių ir nacionalinių susitarimų dėl duomenų apie radiologinę būklę apsikeitimo ir viešinimo įgyvendinimą bei pagal kompetenciją radiologinės būklės prognozavimą.

18. Planuoja, koordinuoja, organizuoja, atlieka ir kontroliuoja gyventojų apšvitos tyrimo ir įvertinimo programoms vykdyti skirtus apšvitai ir radiojautrumui nustatyti reikalingus citogenetinius tyrimus, paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų paiešką ant žemės ir iš oro, tyrimų ir matavimų rezultatų analizę ir vertinimą.

19. Planuoja, koordinuoja, organizuoja, atlieka ir kontroliuoja Radiacinės saugos centro geoinformacinės sistemos, skirtos radiologinių ar branduolinių avarijų valdymui bei radiologinės būklės stebėsenai vykdyti būtiniems erdviniams duomenims kurti, analizuoti, valdyti, saugoti, koreguoti, viešinti, viešiems duomenims naudoti, administravimą ir priežiūrą.

20. Rengiasi veiklai radiologinių ar branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka veiksmus, numatytus Radiacinės saugos centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – fizika (arba);

21.3. studijų kryptis – chemija (arba);

21.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

21.5. studijų kryptis – biofizika (arba);

arba:

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirties sritis – radiacinės saugos srities patirtis;

21.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba - anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

23.2. organizuotumas - 4 lygis;

23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

23.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

23.5. komunikacija - 4 lygis.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. strateginis požiūris - 2 lygis;

24.2. veiklos valdymas - 3 lygis;

24.3. lyderystė - 3 lygis.

25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

26. Profesinė kompetencija:

26.1. veiklos planavimas - 4 lygis;

26.2. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Diana Černiavska

Telefonas:

+37052196813; +37067286099

El. paštas:

diana.cerniavska@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šventaragio g. 2


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s