Valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos vertinimas

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), vykdydamas savo veiklą ir siekdamas pagrindinių veiklos tikslų, naudoja veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius (toliau – rodikliai). Rodikliai suprantami kaip planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti pagrindinio RSC veiklos tikslo ir veiklos uždavinių, vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebėti, matuoti ir vertinti veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti.
 
 

 

2020 m. Radiacinės saugos centro vykdytos valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos ataskaita

 

2020 m. rugpjūčio–2021 m. liepos mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. liepos–2021 m. birželio mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. birželio–2021 m. gegužės mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. gegužės–2021 m. balandžio mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. balandžio–2021 m. kovo mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. kovo–2021 m. vasario mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. vasario–2021 m. sausio mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2020 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika 

 

2019 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika 

  

2018 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

 

2017 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

 

2016 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

 

 
 
 

2013 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

 
 
 Atnaujinta 2021-09-09


sukūrė Artogama