Ką daryti išgirdus 3 minučių trukmės įspėjamąjį garsinį signalą“?

 3 minučių trukmės įspėjamasis pulsuojantis kaukimo garsinis signalas reiškia „Dėmesio visiems“. Po šio signalo gyventojai skubiai turėtų įsijungti radijo imtuvus, televizorius (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas) ir klausyti išsamesnės informacijos apie gresiantį pavojų bei griežtai laikytis rekomendacijų dėl apsaugos priemonių.

 

Pavojus gyventojams ir aplikai gali grėsti įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, kuomet į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų.

 

Norint apsisaugoti nuo avarinės apšvitos, reikia laikytis trijų pagrindinių taisyklių:

 

•    kuo trumpiau būti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje vietovėje;

•    stengtis neįkvėpti radioaktyviųjų medžiagų ir negauti jų su maistu ar geriamuoju vandeniu;

•    būti kuo toliau nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos teritorijos.

 

 
_________________________________________________________________________________________
Panašūs klausimai:
    • Ar reikia profilaktiškai naudoti stabiliojo jodo preparatus? Atsakymas...
    • Kaip mažinti radionuklidų kiekį gyvulininkystės produkcijoje? Atsakymas...


sukūrė Artogama