Kokią vidutinę apšvitos dozę per metus gauna Lietuvos gyventojas iš gamtinės apšvitos šaltinių?

    Lietuvos gyventojų vidutinė metinė apšvitos dozė, sąlygota gamtinės kilmės šaltinių, yra 3,36 mSv. Iš šių 3,36 mSv apie 1,03 mSv lemia radonas (radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš uolienų ar dirvožemio) patalpose, 0,4 mSv sudaro kosminė spinduliuotė, 0,54 mSv lemia statybinėse medžiagose esantys radionuklidai ir išorinė spinduliuotė lauke, maiste ir geriamajame vandenyje esantys radionuklidai lemia 0,32 mSv apšvitą. 

 
 
Grįžti...

_________________________________________________________________________________________
Panašūs klausimai:
  • Kokią vidutinę apšvitos dozę per metus gauna Lietuvos gyventojas dėl branduolinės energetikos objektų veiklos? Atsakymas...
  • Ar tiesa, kad didžiausią apšvitą patiriame dėl atominių elektrinių veiklos? Atsakymas...
  • Kas yra kosminė spinduliuotė? Atsakymas...
  • Kokią vienkartinę didžiausią sveikatai nepavojingą dozę gali gauti žmogus? Atsakymas...
  • Ar tiesa, kad kiekvieno žmogaus kūne yra radionuklidų? Atsakymas...
  • Kokią vidutinę apšvitos dozę gauna Lietuvos gyventojas nuo rentgeno diagnostikos procedūrų? Atsakymas...


sukūrė Artogama