Kokie prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais dažniausiai naudojami buityje?

Radioaktyviosios medžiagos yra naudojamos ir buityje, nors čia jų panaudojimas yra labai ribotas. Visus buitinius prietaisus, kuriuose yra naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, reikėtų skirstyti į pagamintus paskutinįjį dešimtmetį ir senesnius. Naujų technologijų panaudojimas leido sukurti ir serijiniu būdu gaminti buitinius prietaisus, kurių neigiamas poveikis vartotojui visiškai panaikintas arba sumažintas iki minimumo. Patalpų priešgaisrinėje signalizacijoje naudojami priešgaisriniai dūmų jutikliai. Seno tipo prietaisuose buvo naudojamas labai radiotoksiškas Pu-239, šiuolaikiniuose prietaisuose yra naudojamas mažiau pavojingas Am-241. Am-241 šaltinio aktyvumas buitiniuose dūmų jutikliuose yra apie 1 000 kartų mažesnis nei Pu-239 šaltinių aktyvumas, o spinduliuotės lygis prietaiso paviršiuje neviršija aplinkos natūralaus fono lygio. Kita prietaisų grupė – tai įvairūs prietaisai ir įrenginiai su švytinčiomis skalėmis ir paviršiais. Visų pirma, čia reikia paminėti laikrodžius. Senuose laikrodžiuose dar galima aptikti skalių, kurių švytėjimą sukelia radžio, fosforo radionuklidai. Šiuo atveju spinduliuotės lygis laikrodžio paviršiuje gali siekti iki 10–50 mikro Sv/h. Šiuolaikinių prietaisų indikatorių švytėjimui sukelti yra naudojamas tritis. Jis yra labai mažos energijos beta spinduolis, todėl šitokie prietaisai nesukuria jokios papildomos apšvitos. Gana reikšmingas apšvitos šaltinis buvo seni buitiniai televizoriai, ypač spalvotieji. Veikiant televizoriui, jo kineskopas skleidžia rentgeno spinduliuotę, tačiau, įdiegus ISO standartų reikalavimus, taikant naujas technologijas kineskopų gamyboje, žalingas rentgeno spinduliuotės poveikis yra labai sumažintas. Griežti reikalavimai yra keliami taip pat kompiuterių monitoriams, kadangi darbuotojas žymią darbo dienos dalį praleidžia būdamas arti monitoriaus. Šiuolaikinių kineskopų skleidžiamos rentgeno spinduliuotės lygis yra žymiai mažesnis už galiojančių norminių dokumentų leistinuosius lygius.


Grįžti...

_________________________________________________________________________________________
Panašūs klausimai:
    • Ar kenkia mūsų sveikatai priešgaisriniai dūmų jutikliai? Atsakymas...


sukūrė Artogama