Aplinkos gama dozės galios monitoringo ir ankstyvojo radiacinio

perspėjimo sistemos (RADIS) tinklas Lietuvoje

RADIS tinklo stočių duomenys

Paspaudę ant stoties (spalvoto šešiakampio), matysite gama dozės galios lygį: